Nyheter

Her legger vi ut våre nyheter

Hei da har vi kommet til første øvelse i treningsheftet vårt.
Vi starter der tirsdag 7. mars 2017.

Møtereferat fra  årsmøtet 2016 er nå lagt ut under medlemsinfo og årsmøtereferat.

Sommerfesten kommer til sommeren.