Årsmøtereferat 2016

Årsmøte for Ekebergjoggen 2016 – avholdt 08.03.2016

 

Årsmøte ble avholdt kl. 19.30 i Ekebergveien 52B hos Eli Hegna, innkallingen ble gjort ihht vedtektenes §3.
Årsmøte ble satt med 12 medlemmer.

Til stede:

Per Andreas Roald, Eli Hegna, Dag Tore Borgen, Helen Roald, Odd Christoffersen,
Elisabeth Kjenna, Tone Yvonne Boye Killengreen, Finn Simensen, Harald Ekeberg, Anita Lie Johannesen, Jane Borgen og Unni Færevåg.

 

Dagsorden

        1. Åpning ble foretatt av Per Andreas Roald

 1. Per Andreas Roald ble valgt til møteleder, Tone Yvonne B. Killengreen ble valgt til referent.
  Anita Lie Johannesen og
   Eli Hegna skal godkjenne og underskrive protokollen.
 1. Dagsorden ble godkjent.
 1. Årsberetning, regnskap og revisors beretning, som ble utdelt på møte, ble godkjent.

Endringer etter årsmøtet:

 Ekebergjoggen har for tiden tre aktive grupper

Gågruppe: Per Andreas Roald

Stavgruppe: Eli Hegna

Løpegruppe: Helen Roald

 

I forbindelse med Stavgruppen vil det torsdag 7. april 2016 kl. 18.00 bli arrangert kurs:
Innføring i stavgang med Per Andreas Roald, som godkjent instruktør.
De som har staver oppfordres til å ta dem med og bli med på dette. Denne informasjonen vil også bli lagt ut i sosiale medier.

Webansvarlig er Per Andreas Roald. Tone Yvonne B. Killengreen kommer i tillegg inn
som ansvarlig for facebooksiden facebook.com/Ekebergjoggen og instagramkontoen (@ekebergjoggen med bildetaggen #ekebergjoggen).

 1. Fastsettelse av kontingent for 2017 – beløpet er satt til kr. 150,-
 1. Innkomne forslag:
 1. Forslag: Møteleder Per Andreas Roald, i kraft av å være styreleder foreslo at Ekebergjoggens styre reduseres fra 5 styremedlemmer + 2 varareperesentanter til 3 styremedlemmer + 2 varareperesentanter.

Votering: Forslaget ble enstemmig tiltråd.

Nytt vedtak: Ekebergjoggens øverste myndighet er årsmøtet. Den praktiske ledelse utøves av et styre på 3 medlemmer + 2 varamedlemmer.

Forslag: Tone Yvonne B. Killengreen fremmet forslag om innkjøp av luer og buffer med klubbens logo, for salg til medlemmer.

Votering: Forslaget ble enstemmig tiltråd.

Vedtak: Ekebergjoggen bestiller 25 luer og 100 buffer med klubbens logo etter avtale med Profilsport AS.

 

 1. Valg av styre foretatt etter endret vedtak i punkt 6:

Styret

Per Andreas Roald er gjenvalgt som leder for 1 år.

Eli Hegna er gjenvalgt som nestleder for 1 år.

Dag Tore Borgen er valgt til kasserer for 2 år

Varamedlemmer

Arild Rygge

Helen Roald

Tidligere varamedlemmer Trond Martinsen og Odd Christoffersen løses fra sin verv.

Revisor

Hans Henrik Kjosmoen (valgt, men fraværende)

Valgkomiteen

Elisabeth Kjenna

Tone Yvonne Boye Killengreen

 1. Avslutning

Instagramkontoen og bildeknaggen til Ekebergjoggen, samt facebooksiden til Ekebergjoggen ble vist.