Årsmøte 2016

INNKALLING  TIL  ÅRSMØTE 2016

 

Det innkalles med dette til årsmøte i E-joggen ihht. vedtektenes § 3

Tirsdag 8.mars kl 19.30 hos Eli Hegna, Ekebergveien 52B

 

DAGSORDEN:

1. Åpning

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

3. Godkjennelse av dagsorden

4. Årsberetning og regnskap (Utdeles på møtet)

5. Fastsettelse av kontingent for år 2017

6. Eventuelle innkomne forslag

7. Valg

8. Avslutning

 

Etter årsmøtet vil det bli sosialt samvær med servering av pizza og mineralvann.