Gruppe 6

Program for gruppe 6

For deltakere som kan jogge 7 km
med 5.15-5.30 pr km i snitt.

1.
Jogg 10 km (5.30 min/km).

2.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 600 m (30s/100 m), jogg 300 m.
Løp 200 m (27-28s/100 m), jogg 300 m.
Serien utføres 3 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

3.
Jogg 12 km (5.30 min/km).

4.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 500 m (28s/100 m), jogg 300 m.
Løp 200 m (27-28s/100 m), jogg 300 m.
Serien utføres 3 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

5.
Løp 8 km (5.20 min/km).

6.
Løp 1 km (5.00 min/km) 5 ganger.

7.
Løp 10 km (5.20 min/km).

8.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Fartslek.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

9.
Løp 12 km (5.20 min/km.)

10.
Løp 2 km (.5.45 min/km).
Løp 200 m (27s/100 m), jogg 200 m.
Løp 400 m (27s/100 m), jogg 300 m
Serien utføres 5 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

11.
Jogg 13 km (5.30 min/km).

12.
Bakkeløp.

13.
Jogg 8 km (5.15 min/km).
Jogg 1 km (5.30 min/km).

14.
Jogg 3 km (5.45 min/km)
Løp 100 m (25s/100 m), jogg 200 m.
Løp 200 m (27s/100 m), jogg 200 m
Løp 300 m (25 s./100 m), jogg 200 m.
Løp 400 m (27s/100 m), jogg 200 m
Serien utføres 2 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

15.
Jogg 14 km (5.20 min/km)

16.
Jogg 3 km (5.10 min/km).
Jogg 1,5 km (4.50 min/km).
Jogg 1 km (5.45 min/km).
Jogg 1,5 km (4.50 min/km).
Jogg 2 km (5.45 min/km).

17.
Jogg 10 km (5.15 min/km).

18.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 1 km (4.45 min/km).
Jogg 1 km (5.45 min/km).
Serien utføres 3 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

19.
Jogg 15 km (5.10 min/km).

20.
Fartslek.

21.
Jogg 12 km (5.00 min/km).

22.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 200 m (27s/100 m), jogg 200 m.
Løp 400 m (27s/100 m), jogg 200 m.
Serien utføres 5 ganger.
Jogg 2 km (5.45 min/km).

23.
Jogg 13 km (5.00 min/km).

24.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 3 km (4.50 min/km), jogg 3 min.
Serien utføres 3 ganger.
Jogg 2 km (6.00 min/km).

25.
Jogg 14 km (5.00 min/km).

26.
Jogg 3 km (5.45 min/km).
Løp 200 m (27s/100 m), jogg 200 m.
Løp 400 m (27s/100 m), jogg 300 m
Serien utføres 5 ganger.
Jogg 3 km (5.45 min/km).

27.
Jogg 12 km (5.00 min/km).

28.
Jogg 3 km (5.30-6.00 min/km)
Løp 100 m (26s/100 m), jogg 100 m.
Løp 200 m (26s/100 m), jogg 100 m.
Løp 300 m (26s/100 m), jogg 100 m.
Løp 400 m (26s/100 m), jogg 100 m.
Serien utføres 2 ganger.
Jogg 3 km (5.45 min/km).

29.
Jogg 15 km (5.00 min/km).

30.
Jogg 18 km (5.10 min/km).