Gruppe 2

Program for gruppe 2

For deltakere som har lite trening.

1.
Gå 1 km.
Jogg 1,5 km, pauser etter behov (45-51s/100 m).
Gå 500 m.

2.
Gå 1 km. Jogg 400 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km.

3.
Gå 1 km.
Jogg 1,5 km, pauser etter behov (45-51s/100 m).
Gå 500 m.

4.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 500 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km.

5.
Jogg 2,5 km med pauser etter behov (45-51s/ 100 m).

6.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 800 m (45s/100 m), gå 400 m 2 ganger.
Gå 1 km.

7.
Gå 500 m. Jogg 500 m (45s/100 m).
Gå 100 m. Løp 300 m (37s/100 m). Gå 200 m. Løp 300 m (37s/100 m).
Gå 200 m. Løp 200 m (36s/100 m). Gå 200 m. Løp 100 m (30s/100 m).
Gå 200 m. Løp 100 m (36s/100 m).
Gå/småjogg 500-800 m.

8.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 1 m (40s/100 m), gå 200 m 2 ganger.
Gå 1 km

9.
Gå 500 m. Jogg 500 m (45s/100 m).
Gå 100 m. Løp 300 m (37s/100 m).
Gå 200 m. Løp 300 m (37s/100 m).
Gå 200 m. Løp 200 m (36s/100 m).
Gå 200 m. Løp 100 m (30s/100 m).
Gå 200 m. Løp 100 m (36s/100 m).
Gå/småjogg 500-800 m.

10.
Jogg 1 km (45s/100 m).
Gå 300 m, jogg 1 km (40s/100 m).
Gå 300 m, jogg 1 km (40s/100 m).
Gå 300 m, jogg 1 km (45s/100 m).
Gå 500 m.

11.
Jogg 1 km (45-50s/ 100 m).
Gå 100 m, jogg 400 m (36s/100 m) 4 ganger.
Gå 200 m, jogg 1 km (45-50s/100 m).

12.
Gå 500 m.
Jogg 1,5 km (42s/100 m), gå 500 m.
Jogg 1,5 km (42s/100 m), gå 500 m.
Jogg 500 m (42s/100 m). Gå 500 m.

13.
Jogg 1 km (45s/100 m).
Fartslek. Deltakerne bestemmer fart og lengde på dragene og pausene.
(1 drag og 1 pause annenhver gang). Varighet 20 minutter.
Jogg 1 km (45s/100 m).

14.
Jogg 2,5 km (40-42s/100 m).
Gå 500 m, jogg 2,5 km (40-42s/100 m).
Gå 500 m., evt. legg inn ekstra pauser.

15.
Jogg/gå 6 km (45-50 minutter).

16.
Småjogg 1,5 km.
Løp 400 m(34s/100 m), gå 3-400 m 5 ganger.
Jogg 1 km.

17.
Jogg 5 km (40-42s/100 m).

18.
Jogg/gå 5 km (45-47 minutter).

19.
Jogg 6 km (40-42s/ 100 m).

20.
Småjogg 1,5 km
Løp 200 m (30s/100 m), gå 200 m.
Løp 600 m (34s/100 m), gå 200 m
Løp 400 m (32s/100 m), gå 200 m.
Løp 100 m (24s/100 m), gå 200 m
Løp 400 m (32s/100 m), gå 200 m.
Jogg 1 km.

21.
Jogg 7 km (40-42s/100 m).

22.
Småjogg 1,5 km.
Løp 500 m (33s/100 m), gå 300 m 5 ganger.
Jogg 1 km.

23.
Jogg 8 km (40-45s/100 m).

24.
Småjogg 1,5 km.
Løp 400 m (31s/100 m), gå 200 m.
Løp 200 m (27s/100 m), gå 200 m.
Løp 400 m (31s/100 m), gå 200 m.
Løp 200 m (27s/100 m), gå 200 m.
Løp 400 m (31s/100 m), gå 200 m.
Jogg 1 km.

25.
Jogg 9 km (40-42s/100 m).

26.
Småjogg 1,5 km.
Løp 1 km (33s/100 m), gå 400 m
Løp 700 m (33s/100 m), gå 400 m
Løp 400 m (30s/100 m), gå 400 m
Serien utføres 2 ganger.
Jogg 1 km.

27.
Jogg 10 km (40-42s/ 100 m) – ca 68 minutter.

28.
Jogg 1,5 km. Fartslek.
Deltakerne bestemmer fart og lengde på dragene og pausene.
(1 drag og 1 pause annenhver gang). Varighet 25 minutter.
Jogg 1 km.

29.
Jogg 10 km (40s/100 m) – ca. 65 minutter.

30. 
Jogg ca 2 km.
Fartslek med drag av varierende lengde – ca 30 minutter.
Jogg rolig ca 2 km.