Gruppe 1

Program for gruppe 1

For deltakere som er utrente eller
som bare vil gå/trimme litt.

1.
Gå 1 km raskt.
Jogg 100 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km raskt.

2.
Gå 1 km.
Jogg 50 m (45s/100 m), gå 50 m. Jogg 70 m (42s/100 m), gå 70 m.
Jogg 90 m (40s/100 m), gå 90 m. Jogg 150 m (40s/100m), gå 150 m.
Jogg 100 m (42s/100 m), gå 100 m. Jogg 50 m (45s/100 m), gå 50 m.
Gå 1 km.

3.
Gå 1 km raskt.
Jogg 100 m (45s/100 m), gå 100 m 7 ganger.
Gå 1 km raskt.

4.
Gå 1 km.
Jogg 100 m (45s/100 m), gå 100 m. Jogg 100 m (42s/100 m), gå 100 m.
Jogg 100 m (40s/100 m), gå 100 m. Jogg 100 m (42s/100 m), gå 100 m.
Jogg 200 m (45s/100 m).
Gå 1 km.

5.
Gå 1 km raskt.
Jogg 200 m (45s/100 m), gå 200 m 5 ganger.
Gå 1 km raskt.

6.
Gå 500 m.
Jogg rolig 600 m (50s/100 m), gå 300 m.
Jogg rolig 600 m (50s/100 m).
Gå 500 m.

7.
Gå 1 km.
Jogg 100 m (45s/100 m), gå 100 m. Jogg 100 m (42s/100 m), gå 100 m.
Jogg 100 m (40s/100 m), gå 100 m. Jogg 100 m (42s/100 m), gå 100 m.
Jogg 200 m (45s/100 m).
Gå 1 km.

8.
Gå 1 km raskt.
Jogg 200 m (45s/100 m), gå 200 m 5 ganger.
Gå 1 km raskt.

9.
Gå 500 m.
Jogg rolig 600 m (50s/100 m), gå 300 m.
Jogg rolig 600 m (50s/100 m).
Gå 500 m.

10.
Gå 1 km.
Jogg 200 m (45s/100 m), gå 200 m 7 ganger.
Gå 1 km.

11.
Gå 500 m.
Jogg rolig 800 m (50s/100 m), gå 300 m.
Jogg rolig 800 m (50s/100 m), gå 500 m.

12.
Gå 1 km.
Jogg 200 m (45s/100 m), gå 100 m 6 ganger.
Gå 1 km.

13.
Gå 500 m.
Jogg rolig 1 km (50s/100 m), gå 300 m.
Jogg rolig 1 km (50s/100 m), gå 500 m.

14.
Gå 1 km.
Jogg 200 m (45s/100 m), gå 100 m 6 ganger.
Gå 1 km.

15.
Gå 500 m.
Jogg rolig 1 km (50s/100 m), gå 300 m.
Jogg rolig 1 km (50s/100 m), gå 500 m.

16.
Gå 1 km.
Jogg 1,5 km (45s/100 m). Pauser etter behov.
Gå 500 m.

17.
Gå 1 km.
Jogg 400 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km.

18.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 500 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km.

19.
Jogg 2,5 km (45-50s/100 m).
Pauser etter behov.

20.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 800 m (45s/100 m), gå 400 m 2 ganger.
Gå 1 km.

21.
Gå 500 m.
Jogg 500 m (45s/100 m), gå 100 m. Løp 300 m (37s/100 m), gå 200 m.
Løp 300 m (37s/100 m), gå 200 m. Løp 200 m (36s/100 m), gå 200 m.
Løp 200 m (36s/100 m), gå 200 m. Løp 100 m (30s/100 m), gå 200 m.
Gå/småjogg 5-800 m.

22.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 500 m (45s/100 m), gå 200 m 4 ganger.
Gå 1 km.

23.
Jogg 2,5 km (45-50s/100 m).
Pauser etter behov.

24.
Gå/småjogg 1 km.
Jogg 1 km (40s/100 m), gå 200 m 3 ganger.
Gå/småjogg 1 km.

25.
Jogg 1 km (45-50s/100 m), gå 100 m.
Jogg 500 m (38s/100 m), gå 200 m.
Jogg 500 m (38s/100 m), gå 200 m.
Løp 100 m(30s/100 m), gå 200 m.
Løp 100 m (30s/100 m), gå 200 m.
Gå/småjogg 5-800 m.

26.
Jogg 1 km (45s/100 m), gå 300 m.
Jogg 1 km (40s/100 m), gå 300 m.
Jogg 1 km (40s/100 m), gå 300 m.
Jogg 1 km (45s/100 m), gå 500 m.

27.
Jogg 1 km (45s/100 m), gå 100 m.
Løp 400 m (36s/100 m), gå 200 m.
Gjenta løpingen 4 ganger.
Jogg 1 km (45s/100 m).

28.
Gå 500 m.
Jogg 1,5 km (42s/100 m), gå 500 m.
Jogg 1,5 km (42s/100 m).
Gå 500 m.

29.
Jogg 1 km (45s/100 m). Fartslek i 20 minutter.
Deltakerne bestemmer fart og lengde på dragene og på pausene.
Et drag og en pause annenhver gang.
Jogg 1 km (45s/100 m).

30.
Jogg 2,5 km (40-42s/100 m), gå 500 m.
Jogg 2,5 km (40-42s/100 m), gå 500 m.
Legg inn ekstra pauser om nødvendig.